Βάβδος, Διαδρομή μέσα στο Χρόνο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και ανακούφιση παρουσιάζουμε σήμερα αυτό το βιβλίο, του Βάβδου, που στις σελίδες του αποτυπώνεται κάθε τι Βαβδινό από το παρελθόν και το παρόν.
Η έκδοση των Πρακτικών της Ημερίδας που έγινε στο Βάβδο την 1 Σεπτ. 1991 µε θέμα «Ανάπτυξη και Προοπτική Ορεινής Οικονομίας Βάβδου Χαλκιδικής» που αποτελεί και το α΄ μέρος αυτού του βιβλίου ήταν η αφορμή και για µια πληρέστερη παρουσίαση του Βάβδου µε τίτλο «Βάβδος. Διαδρομή μέσα στο χρόνο», που αναλύεται στο β΄ μέρος του βιβλίου.
Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν αρκετά κοπιώδης και χρονοβόρα για να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.
Με την έκδοση αυτή πιστεύουμε πως επιτεύχθηκε ένας σημαντικός στόχος της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης να παρουσιασθεί δηλαδή ο Βάβδος ολοκληρωμένα από ένα βιβλίο όπου υπάρχει συγκεντρωμένο και καταγραμμένο ότι έχει σχέση µε το Βάβδο και τους Βαβδινούς.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται σ’ όσους βοήθησαν στην έκδοση αυτή με κάθε τρόπο. Επίσης στους χορηγούς της Έκδοσης που συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική κάλυψη των εξόδων.

Χρήστος Σαρ. Κουτσός
Προέδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας


ΗΜΕΡΙΔΑ
«Ανάπτυξη και Προοπτική Ορεινής Οικονομίας Βάβδου Χαλκιδικής»

Κυριακή 1 Σεπτέμβρη 1991
Βάβδος   Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Την Κυριακή 1-9-1991 η Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης και η Κοινότητα Βάβδου Χαλκιδικής σε συνεργασία µε την Νομαρχία Χαλκιδικής και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οργανώνουν Ημερίδα µε θέμα «Ανάπτυξη και Προοπτική Ορεινής Οικονομίας Βάβδου Χαλκιδικής».
Η αναγκαιότητα διοργάνωσης αυτής της Ημερίδας προέκυψε απ’ την συνάντηση των Βαβδινών επιστημόνων (14-1-90 στην Ένωση Βαβδινών), στην οποία επισημάνθηκε η επιστημονική διερεύνηση της ορεινής οικονομίας του Βάβδου, αξιολογώντας τις δυνατότητες για ανάπτυξη και εκτιμώντας την προοπτική στους επί μέρους τομείς της οικονομίας.
Όπως από τον τίτλο διαπιστώνει κανείς, πρόκειται για µια Ημερίδα που θα εξετάσει την ανάπτυξη και την προοπτική της οικονομίας του Βάβδου, και πιο συγκεκριμένα την ορεινή οικονομία, εφ’ όσον ο Βάβδος έχει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ορεινού χωριού, σε επίπεδο όμως επιστημονικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης µε συγκεκριμένα στοιχεία, που θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό των εισηγήσεων των επί μέρους θεμάτων.
Σκοπό δηλαδή έχει η Ημερίδα να προσεγγίσει επιστημονικά και να ιεραρχήσει αντικειμενικά κατευθύνσεις και προτεραιότητες που έχουν άμεση σχέση µε την ορεινή οικονομία του Βάβδου και θα συμβάλλουν άμεσα µε προγραμματισμό και υλοποίηση στην ανάπτυξη του τόπου.
Αποτελεί δε σημαντικό γεγονός του Νομού σε µια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσπάθεια διερεύνησης και μεθόδευσης προτάσεων, στις οποίες θα αναζητηθούν λύσεις για την αξιοποίηση της ορεινής οικονομίας. Μπορεί παράλληλα να αποτελέσει «πιλότο» για οικισμούς που παρουσιάζουν όμοια γνωρίσματα και κινούνται στα ίδια πλαίσια οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.
Οι θεματικές ενότητες που μπορούν να περιληφθούν σε βασικούς άξονες και είναι: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μελισσοκοµία, Δάση, Τουριστική Ανάπτυξη. Στόχος είναι μέσα από τις εισηγήσεις, σχετικά µε τα παραπάνω θέματα:
– Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της μέχρι τώρα αξιοποίησης των εμφανιζομένων δυνατοτήτων της κοινωνίας του Βάβδου.
– Αξιολόγηση µε επιστημονική τεκμηρίωση των δυνατοτήτων µε τα σημερινά δεδομένα, μέσα από ένα μοντέλο προοπτικής και ανάπτυξης µε καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες σε κάθε επί μέρους τομέα.

Πού απευθύνεται η Ημερίδα

Αφού πρώτιστα αφορά τον Βάβδο, απευθύνεται σε κάθε Βαβδινό απλό δημότη, που μένει μόνιμα ή εποχιακά στον Βάβδο, απευθύνεται στην ευρύτερη κοινωνία του Βάβδου, γιαυτό και η συμμετοχή του κάθε Βαβδινού είναι υπολογήσιµη και επιβάλλεται.
Απευθύνεται επίσης σ’ όλους τους φορείς που έχουν την εμπειρία και την δυνατότητα να προσφέρουν σε θέματα ανάπτυξης.
Απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, απευθύνεται ευρύτερα στην πολιτεία, μιας και θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλα χωριά που παρουσιάζουν ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και θα μπορέσουν μέσα από παραπλήσιες γενικές κατευθύνσεις να ιεραρχήσουν αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχους.
Τα αποτελέσματα της Ημερίδας, πέρα από την ανάλυση των θεμάτων, την καταγραφή των πρακτικών και την διατύπωση των συμπερασμάτων, θα δικαιωθούν µε την δραστηριοποίηση φορέων και ατόμων σε κατευθύνσεις και προσανατολισμούς της Ημερίδας, για την βέλτιστη αξιοποίηση των αντικειμενικών δυνατοτήτων του Βάβδου και μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση της γενικότερης εικόνας για την ανάπτυξη της ορεινής περιφέρειας.