Περίοδος 2010-2012

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη Δ.Ε.Θ. στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων της Ε.Β.Θ. για τον εορτασμό των 90 χρονών από την ίδρυσή της και τη συμπλήρωση 75 χρόνων από το θάνατο του Νικόλαου Γερμανού με τη συμμετοχή χορωδίας και χορευτικών τμημάτων και τη συνοδεία του Βαβδινού συγκροτήματος.
Ολοκληρώθηκε το μητρώο μελών καταχωρώντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και επαγγελματικής δραστηριότητας. Παράλληλα υιοθετήθηκε η άμεση ενημέρωση των μελών της Ε.Β.Θ. για τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms).
Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ένωσης δημιουργήθηκε από κοινού με την Κοινότητα και όσους συλλόγους του Βάβδου επιθυμούσαν ιστοσελίδα για την προβολή του Βάβδου και τις δραστηριότητες των συλλόγων στο διαδίκτυο.