Περίοδος 2000-2010

Η Ε.Β.Θ. επικεντρώνεται στο πολιτιστικό της έργο, πραγματοποιώντας ομιλίες που στοχεύουν σε ενημέρωση επί ιατρικών και κοινωνικών θεμάτων και συμμετέχοντας σε δράσεις και εκδηλώσεις που προβάλλουν την Ένωση και καθιστούν γνωστές τις πρωτοβουλίες της στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.