Περίοδος 1970-1979

Στη διάρκεια της Χούντας και πάλι η Ένωση αναγκαστικά απενεργοποιείται. Η Ένωση επαναδραστηριοποιείται το 1977, όταν με απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατόπιν ενεργειών των Βαβδινών της Παροικίας διορίζεται στις 15 Φεβρουαρίου προσωρινή διοικούσα επιτροπή από τους Χαρίλαο Μπέλλο, Δηµήτριο Καραντζέλη, Θωµά Μπέλλο, Δημήτριο Ασηµινάρη, Ιωάννη Στάµο, Σωκράτη Γιαννακούδη και Αθανάσιο Σιώπη.
Το 1979 αποτελεί έτος ορόσημο για την Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης.
Η Γενική Συνέλευση στις 8 Οκτωβρίου 1979 εκλέγει Δ.Σ. με τους Α. Αγγίδη, πρόεδρο, ο οποίος θα εκλέγεται για τα επόμενα δεκαέξι χρόνια έως το 1994, Χαρίλαο Μπέλλο, Μιχαήλ Γ. Κουτσό, Δημήτριο Τσάτσαρη, Ιωάννη Στάμο, Αντιγόνη Καμπάνη, Αστέριο Μπέλλο, Κωνσταντίνο Μπουλάκη και Ιωάννη Λιάρο.
Στις 25 Οκτωβρίου 1979 εγκρίνεται τροποποίηση του παλαιού καταστατικού και καθιερώνεται η νέα ονομασία της Ένωσης με την προσθήκη «Νικόλαος Γερμανός», προς τιμήν του Βαβδινού Νικόλαου Γερμανού, ιδρυτή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με το νέο καταστατικό η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
Ο Μ. Κουτσός αποχωρεί και ιδρύει το Σύλλογο Βαβδινών του κάμπου Καλαμαριάς στα Ν. Μουδανιά.