Περίοδος 1960-1970

Το 1960 έχουμε την ουσιαστική επαναδραστηριοποίηση της Ένωσης. Εγγράφονται νέα μέλη, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων του Βάβδου, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Στις 16 Οκτωβρίου 1960 ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και μια βδομάδα αργότερα στις 23/10 πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση, από την οποία κατόπιν αρχαιρεσιών αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Αστέριο Τσάκαλο και μέλη τους Μιλτιάδη Γεωργούλα, Μαίρη Δημητριάδου, Χρήστο Δαλαβέρα, Αστέριο Μπέλλο, Βασίλειο Κουτσό, Χρήστο Μπιτλή και Αθανάσιο Αγγίδη, το οποίο μερίμνησε για την επίλυση των προβλημάτων της ένωσης και του Βάβδου με παραστάσεις και υπομνήματα. Επιπλέον, ανέγραψε νέα µέλη, συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις εθνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και διοργάνωσε χορευτικές συγκεντρώσεις, οι οποίες στο εξής θα αποτελούν το κορυφαίο γεγονός της Ένωσης.
Έως το 1965 πρόεδρος διατέλεσε ο Αστέριος Τσάκαλος.
Το 1965 ανέλαβε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Στέφανο Νεράντζη και μέλη τους Χρήστο Μιδέλκο, Δημήτριο Τσάτσαρη, Άλκη Σιώπη, Ευγένιο Κυβερνήτη, Γιάννη Γιολδάση και Ανδρέα Νικολάρα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρόλαβε να δραστηριοποιηθεί και οι δραστηριότητες της Ένωσης ανακόπτονται όταν η Δικτατορία Παπαδόπουλου κατήργησε όλες τις οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και την Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης.