Περίοδος 1950-1960

Στη δεκαετία του 1950 με πρωτοβουλία της Ένωσης Βαβδινών εγκρίνεται από την Υ.Ε.Β. χρηματοδότηση για ανόρυξη γεώτρησης στο Βάβδο. Ωστόσο ο πόλεμος και ο εμφύλιος που προηγήθηκαν συνετέλεσαν στο να ατονήσουν οι δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως και πολλών άλλων Σωματείων.