Περίοδος 1940-1950

Στη δεκαετία του 1940 οι δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που προκάλεσαν ο πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος δεν άφησαν περιθώρια λειτουργίας της Ένωσης.