Δ.Σ. 1960-1979

Δ.Σ. 1960-1962
Πρόεδρος  Αστέριος Τσάκαλος
Α΄ Αντιπρόεδρος  Μιλτιάδης Γεωργούλας
Β΄ Αντιπρόεδρος  Μαίρη Δημητριάδου
Γενικός Γραμματέας  Χρήστος Δαλαβέρας
Ταμίας  Αστέριος Μπέλλος
Έφορος  Βασίλειος Κουτσός
Μέλος  Αθανάσιος Αγγίδης
Μέλος  Μιχαήλ Κουτσός
Μέλος  Χρήστος Μπιτλής

Δ.Σ. 1962-1965
Πρόεδρος  Αστέριος Τσάκαλος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας  Μιχαήλ Κουτσός
Ταμίας
Ειδικός Γραμματέας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Δ.Σ. 1965-1967
Πρόεδρος  Στέφανος Νεράντζης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χρήστος Μιδέλκος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Τσάτσαρης
Ταμίας  Άλκης Σιώπης
Μέλος  Ιωάννης Γιολδάσης
Μέλος  Ευγένιος Κυβερνήτης
Μέλος  Ανδρέας Νικολάρας
Μέλος

Δ.Σ. 1977-1979
Χαρίλαος Μπέλλος
Δημήτριος Καραντζέλης
Θωμάς Μπέλλος
Δημήτριος Ασημινάρης
Ιωάννης Στάμος
Σωκράτης Γιαννακούδης
Αθανάσιος Σιώπης