Δ.Σ. 1990-2000

Δ.Σ. 1990-1992
Πρόεδρος  Αθανάσιος Αγγίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χρήστος Κουτσός
Β΄ Αντιπρόεδρος  Μενέλαος Παπαργυρίου
Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Τσάτσαρης
Ταμίας  Κωνσταντίνος Κυβερνήτης
Μέλος  Ελένη Βουγιούκα
Μέλος  Ιωάννης Λιάρος
Μέλος  Αθανάσιος Ξεφτέρης
Μέλος  Πηγή Τσιρωνά

Δ.Σ. 1992-1994
Πρόεδρος  Αθανάσιος Αγγίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χρήστος Κουτσός
Β΄ Αντιπρόεδρος  Ιωάννης Λιάρος
Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Τσάτσαρης
Ταμίας  Κωνσταντίνος Κυβερνήτης
Ειδικός Γραμματέας  Αθανάσιος Ξεφτέρης
Μέλος  Εύη Βουγιούκα
Μέλος  Φιλώτας Πανέλλας
Μέλος  Πηγή Τσιρωνά

Δ.Σ. 1994-1996
Πρόεδρος  Δημήτριος Τσάτσαρης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Φιλώτας Πανέλλας
Β΄ Αντιπρόεδρος  Πηγή Τσιρωνά
Γενικός Γραμματέας  Χρήστος Κουτσός
Ταμίας  Κωνσταντίνος Κυβερνήτης
Ειδικός Γραμματέας  Χρήστος Τυροβούζης
Μέλος  Εύη Βουγιούκα
Μέλος  Παρασκευή Τσιμίγκα-Φλώρου
Μέλος  Μ. Χατζηγρηγορίου-Παπάτσα

Δ.Σ. 1996-1998
Πρόεδρος  Φιλώτας Πανέλλας
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χρήστος Κουτσός
Β΄ Αντιπρόεδρος  Πηγή Τσιρωνά
Γενικός Γραμματέας  Χρήστος Τυροβούζης
Ταμίας  Νικόλαος Ζάγκας
Ειδικός Γραμματέας  Δημήτριος Μαντζανάρης
Μέλος  Χρήστος Αγραφιώτης
Μέλος  Δημήτριος Νάιδος
Μέλος  Αθανάσιος Τυροβούζης

Δ.Σ. 1998-2000
Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος