Δ.Σ. 1979-1990

Δ.Σ. 1979-1982
Πρόεδρος  Αθανάσιος Αγγίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χαρίλαος Μπέλλος
Β΄ Αντιπρόεδρος  Μιχαήλ Κουτσός
Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Τσάτσαρης
Ταμίας  Ιωάννης Στάμος
Μέλος  Αντιγόνη Καμπάνη
Μέλος  Ιωάννης Λιάρος
Μέλος  Αστέριος Μπέλλος
Μέλος  Κωνσταντίνος Μπουλάκης

Δ.Σ. 1982-1984
Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Ειδικός Γραμματέας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Δ.Σ. 1984-1986
Πρόεδρος  Αθανάσιος Αγγίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χάρης Μπέλλος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας  Κωνσταντίνος Μπουλάκης
Ταμίας  Κωνσταντίνος Κυβερνήτης
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Δ.Σ. 1986-1988
Πρόεδρος  Αθανάσιος Αγγίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος  Χάρης Μπέλλος
Β΄ Αντιπρόεδρος  Ιωάννης Στάμος
Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Τσάτσαρης
Ταμίας  Κωνσταντίνος Κυβερνήτης
Μέλος  Ελένη Βουγιούκα
Μέλος  Χρήστος Κουτσός
Μέλος  Ιωάννης Λιάρος
Μέλος  Νικόλαος Πολυζώης

Δ.Σ. 1988-1990
Πρόεδρος  Αθανάσιος Αγγίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος  Χρήστος Κουτσός
Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Τσάτσαρης
Ταμίας  Κωνσταντίνος Κυβερνήτης
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος