Χρήσιμες Διευθύνσεις

Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης "ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
http://www.panchalkidikos.gr