Μητρώο Μελών

Προϋπόθεση εγγραφής νέου μέλους αποτελεί η καταβολή της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται στα 20 €.
Η καταβολή της συνδρομής γίνεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο μέλος του Δ.Σ. Πηγή Τσιρωνά.
Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.