Επικοινωνία με Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Πρόεδρος Άννα Δροσινάκη 6942434490 -
Α' Αντιπρόεδρος & Ταμίας Γεώργιος Μπιτλής 6974383107 -
Β' Αντιπρόεδρος Πηγή Τσιρωνά 6934639383 -
Γενικός Γραμματέας Οδυσσέας Ζουρόπουλος 6973884567 zeus.1983@hotmail.com
Ειδικός Γραμματέας Αγραφιώτης Αχιλλέας 6946840609 agra@ngn.net.gr
Αναπληρωτής Ταμίας Στέλιος Τυροβούζης -
Μέλος Στέλλα Κρουσταλλάκη 6940691064 -
Μέλος Παπαφιλλίπου Ασπασία 6948600374 papaphilippouaspa@hotmail.co.uk
Μέλος Συροπλή Αικατερίνη 6976393765 aisyrop.vavdos@gmail.com