Διεύθυνση

ΕΝΩΣΗ ΒΑΒΔΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

Γεωργίου Παραλή 25 (Χαριλάου)
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 542 48

Τηλ. & Fax: 2310 304.701
e-mail: vavdos@hotmail.gr